Escences icòniques amb Lego

Continuem amb el Lego... aquesta vegada, via Jacob Paul Weigsmann, i gràcies a la web My Modern Art Met, ens han fet arribar aquestes divertides comparacions entre fotografies clàssiques i Lego!
Via; Bit Rebels.

Labels: ,